Cursusvoorwaarden Yoga Hoofddorp

Cursusvoorwaarden

 1. Voor het deelnemen aan de yoga- en meditatielessen van Yoga Hoofddorp heb je makkelijk zittende kleding en een grote badhanddoek nodig.
 2. Voor een rustige start van de les is het belangrijk dat je op tijd aanwezig bent.
 3. Tijdens de schoolvakanties (regio Noord-Holland) en op erkende feestdagen zijn er geen lessen. Je kunt de lesdata vinden op de pagina Lesrooster
 4. Je schrijft je eenmalig in en betaalt per serie lessen.
 5. Je bent na ontvangst van het cursusgeld ingeschreven voor de lessen of de workshop. Betaling kan contant op de eerste les na de proefles of per bankrekeningnummer voorafgaand aan de lessen.
 6. Je  hebt een schriftelijke opzegtermijn (kan per mail) van 4 weken wanneer je met de lessen wilt stoppen.
 7. Tussentijds stoppen kan altijd, restitutie van het lesgeld kan alleen wanneer daarover afspraken met de docent zijn gemaakt. B.v. bij langdurige ziekte.
 8. Als je weet dat je een yogales niet kan volgen, kun je op een ander uur in dezelfde lesperiode in overleg met de docent de les inhalen.
 9. Als je niet kunt deelnemen aan een les, geef dit dan door aan de docent. Dit kan ook via 06-1386 0917. Iemand anders kan dan van jouw plek gebruik maken.
 10. Je volgt de lessen op eigen risico. Bij het voorgesprek stel je de docent in kennis van eventuele beperkingen. Je overlegt met de docent of de lessen geschikt zijn. Als je onder medische of fysiotherapeutische behandeling bent, overleg je met je behandelend arts/ therapeut of deelname aan de lessen voor jou geschikt is.  Je volgt de aanwijzingen van jouw arts/ therapeut op.
 11. Yoga Hoofddorp of haar docenten kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor letsel en voor schades door diefstal, verduistering en vermissing van zaken.
 12. Tijdens en voor de lessen wordt er door de docent op gewezen dat oefeningen geen pijn mogen doen. Volg de aanwijzingen en adviezen van de docent op.
 13. Als je zwanger bent, kun je de yogalessen tot 4 a 5 maanden zwangerschap volgen. Daarna is zwangerschapsyoga meer geschikt. Informeer de docent over je zwangerschap zodat oefeningen eventueel aangepast kunnen worden.
 14. Bij annulering van de inschrijving voor de yoga- en meditatielessen worden tot 1 week voor de start geen kosten in rekening gebracht. Daarna verplicht je je (na de proefles bij yogalessen) tot betaling van de serie lessen.
 15. Bij de workshops kan je tot 2 weken voor aanvang  kosteloos annuleren. Annuleer je binnen 2 weken voor de workshop dan is het hele workshopbedrag verschuldigd. 
 16. Een afspraak voor een individuele les kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet of geannuleerd worden. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.
 17. Bij het uitvallen van een les door ziekte van de docent of door extreme weersomstandigheden, zorgt de docent voor vervanging of een extra les aan het eind van de serie.
 18. Op  verzoek ontvang je  een kwitantie voor de betaling van de lessen.
 19. Je verklaart je voor deelname akkoord met deze cursusvoorwaarden.